KHU DÂN CƯ RỘC ĐÌNH

Dự án Khu dân cư rộc đình – Huyện Bình Sơn. Địa chỉ: Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung dự án đất nền có quy mô 44 nền
TTKý hiệu lô đấtDiện tích (m2)Giá khởi điểm (đồng)Tiền đặt trước (đồng)Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng)
Khu OM1
1OM1.01112,971.548.683.000309.000.000500.000
2OM1.021001.370.880.000274.000.000500.000
3OM1.031001.370.880.000274.000.000500.000
4OM1.041001.370.880.000274.000.000500.000
5OM1.051001.370.880.000274.000.000500.000
6OM1.061001.305.600.000261.000.000500.000
7OM1.071001.305.600.000261.000.000500.000
8OM1.081001.305.600.000261.000.000500.000
9OM1.091001.305.600.000261.000.000500.000
10OM1.101001.305.600.000261.000.000500.000
11OM1.111001.305.600.000261.000.000500.000
12OM1.12177,832.437.836.000487.000.000500.000
 IIKhu OM2
13OM2.01100,481.377.460.000275.000.000500.000
14OM2.021051.370.880.000274.000.000500.000
15OM2.031051.370.880.000274.000.000500.000
16OM2.041051.370.880.000274.000.000500.000
17OM2.051051.370.880.000274.000.000500.000
IIIKhu OM3
18OM3.01121,31985.886.000197.000.000500.000
19OM3.02100,42777.251.999155.000.000500.000
20OM3.03119,07921.602.000184.000.000500.000
21OM3.04137,721.065.953.000213.000.000500.000
22OM3.05156,381.210.381.000242.000.000500.000
23OM3.06174,551.351.017.000270.000.000500.000
24OM3.07166,341.287.472.000257.000.000500.000
25OM3.08143,041.107.130.000221.000.000500.000
26OM3.09127,29985.225.000197.000.000500.000
27OM3.10131,181.015.333.000203.000.000500.000
28OM3.11137,91.067.346.000213.000.000500.000
29OM3.12143,611.111.541.000222.000.000500.000
30OM3.13162,871.260.614.000252.000.000500.000
31OM3.14174,561.351.094.000270.000.000500.000
32OM3.15161,781.252.177.000250.000.000500.000
33OM3.16157,261.217.192.000243.000.000500.000
IVKhu OM4
34OM4.01118,12959.961.000191.000.000500.000
35OM4.02113,16875.858.000175.000.000500.000
36OM4.03108,17837.236.000167.000.000500.000
37OM4.04118,49917.113.000183.000.000500.000
38OM4.05128,81996.989.000199.000.000500.000
39OM4.06139,131.076.866.000215.000.000500.000
40OM4.07149,451.156.743.000231.000.000500.000
41OM4.08159,771.236.620.000247.000.000500.000
42OM4.09167,561.296.914.000259.000.000500.000
43OM4.10172,321.333.757.000266.000.000500.000
44OM4.11172,571.402.476.000280.000.000500.000
Tổng cộng (đồng)54.222.366.00010.831.000.00022.000.000
z4140526022608_509aaf51b05b4741fd5c1f17940e87b1
5/5 - (13 bình chọn)
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư 076 22222 17 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới

    076 22222 17
    .
    .
    .
    .